Trên web nguoithay.vn hiện tại có hơn 1.300 clip được xây dựng từ năm 2010 tới nay. Gồm nhiều chuyên đề luyện thi đại học, tổng hợp chuyên đề luyện thi môn toán, tổng hợp chuyên đề luyện thi vật lý, các chuyên đề hóa luyện thi hóa học. Để các em dễ học, vui lòng xem bảng mã bài giảng tại đây. Cám ơn

Nhận xét mới đăng tải!

Loading…
X