Tư vấn học tập

Tư vấn học tập

Câu hỏi: Thưa thầy, em là học sinh tốt nghiệp 12 nhưng không may mắn thi để thi vào đại học, em học trường nguyện vọng sau nhưng thấy chán ...