Chậm một tí nữa

Chậm một tí nữa

Chậm một tí Bạn có hiểu thông điệp của video trên không?
Không gục ngã con nhé

Không gục ngã con nhé

Cánh cửa đại học that lớn với con, lo lắng và suy nghĩ nhiều về điểm số của mình. Những thất vọng hiện hữu trên con mắt dù đã cố gắng giấu đ...