Nội dung đang cập nhật
Đang cập nhật
Bài viết mới

Sunday, January 10, 2016

Thursday, January 7, 2016

Hình học không gian | Chuyên đề hình học không gian

Hình học không gian | Chuyên đề hình học không gian

Em gửi tới Phụ Huynh, gửi tới con em chúng ta lượng bài giảng ôn thi trong tháng này cho học sinh học toán lớp 11. Cập nhất liên tục hết năm học tại ghi chú này cho học sinh.
Thông báo cập nhật trên faceook Tại đây
Trong trường hợp nghe loa nhỏ: Bạn khắc phục theo hướng dẫn tại đây
Thầy Phạm Phong có quay video lại để tiện theo dõi

Chương 1: Tìm giao tuyến, giao điểm

Lý thuyết
Có 2 phương pháp xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng.

 Phương pháp 1. Tìm 2 điểm chung phân biệt giữa hai mặt phẳng. Đường thẳng nối 2 điểm chung đó chính là giao tuyến của hai mặt phẳng. 
 Phương pháp 2. Tìm một điểm chung và phương của giao tuyến. (Để xác định phương của giao tuyến ta thường dựa vào quan hệ song song).

Xác định giao tuyến giữa 2 mặt phẳng theo phương pháp 2.
Giao tuyến của hai mặt phẳng đi qua hai đường thẳng song song.

Bài tập hỗ trợ
Trong trường hợp nghe loa nhỏ: Bạn khắc phục theo hướng dẫn tại đây

Chuyên đề quan hệ vuông góc


Nhấn vô link mỗi bài
Lý thuyết: Chứng minh vuông góc

CHỨNG MINH VUONG GÓC
Bài 1: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 2:  Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 5: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 6: Hai mặt phẳng vuông góc nhau
Bài 7: Hai mặt phẳng vuông góc nhau
Bài 8: Đường vuông góc với đường
Bài 9: Hai mặt phẳng vuông góc nhau
Bài 10: Hai mặt phẳng vuông góc nhauXÁC ĐỊNH GÓC 
Bài 1 : Xác định góc trong không gian
Bài 2: Xác định góc trong không gian
Bài 3: Xác định góc trong không gian

Bài 4 : Xác định góc trong không gian
Bài 5:  Xác định góc trong không gian
Bài 6: Xác định góc trong không gian
Bài 7: Xác định góc trong không gian

KHOẢNG CÁCH
Bài 1: Khoảng cách trong không gian 
Bài 2: Khoảng cách trong không gian
Bài 3 : Khoảng cách trong không gian
Bài 4: Khoảng cách trong không gian
Bài 5: Khoảng cách trong không gian
Bài 6: Khoảng cách trong không gian
Bài 7: Khoảng cách trong không gian
Bài 8: Khoảng cách trong không gian
Bài 9: Khoảng cách trong không gian
Bài 10: Khoảng cách trong không gian
Bài 11: Khoảng cách trong không gian
Bài 12: Khoảng cách trong không gian
Bài 13: Khoảng cách trong không gian
Bài 14: Khoảng cách trong không gian
Bài 15: Khoảng cách trong không gian
Bài 16: Khoảng cách trong không gian
Bài 17: Khoảng cách trong không gian
Bài 18: Khoảng cách trong không gian
Bài 19: Khoảng cách trong không gian
Bài 20: Khoảng cách trong không gian
Bài 21: Khoảng cách trong không gian
Bài 22: Khoảng cách trong không gian
Bài 23: Khoảng cách trong không gian
Bài 24: Khoảng cách trong không gian
Bài 25: Khoảng cách trong không gian
Bài 26: Khoảng cách trong không gian
Bài 27: Khoảng cách trong không gian
Bài 28: Khoảng cách trong không gian
Bài 29: Khoảng cách trong không gian
Bài 30: Khoảng cách trong không gian

THỂ TÍCH
Tính thể tích (phần 1)
Tính thể tích (phần 2)
Tính thể tích (phần 3)

Thursday, December 31, 2015

Tuesday, December 29, 2015